Muddat hui vo rulane nahi aye in jalti hui ankho ko bujane nahi aye kehte the sath jiyenge sath marenge hum to ji gaye lekin vo ajtak nahi aye.

Muddat hui vo rulane nahi aye in jalti hui ankho ko bujane nahi aye kehte the sath jiyenge sath marenge hum to ji gaye lekin vo ajtak nahi aye.