Ye shayari likhna unka kam nahi, Jinke diL ankho me basa karte h! Shayari to wo sakhs likhte hai, Jo sharab se nahi KALAM se nasha karte he

Ye shayari likhna unka kam nahi, Jinke diL ankho me basa karte h! Shayari to wo sakhs likhte hai, Jo sharab se nahi KALAM se nasha karte he