Kayamat tak aapko yaad karenge, aapki har baat par aitbaar karenge, apko SMS karne ko nahi kahenge, par phir bhi aapke SMS ka intezaar karenge

Kayamat tak aapko yaad karenge, aapki har baat par aitbaar karenge, apko SMS karne ko nahi kahenge, par phir bhi aapke SMS ka intezaar karenge