Santa pant ki silai kitni hai Tailor 150 rs Santa Aur nikkar ki Tailor 50 rs Santa Chal nikkar hi sil de or lambai pero tak rakhiyo

Santa pant ki silai kitni hai Tailor 150 rs Santa Aur nikkar ki Tailor 50 rs Santa Chal nikkar hi sil de or lambai pero tak rakhiyo