Itney Bhi Talukat Na Banaye Koi Aankh Bhar Aye Jab Hath Churaye Koi Qurban Kar Denge JAN Bhi Apni Kuch Dair Tak Sath To Nibhaye Koi

Itney Bhi Talukat Na Banaye Koi Aankh Bhar Aye Jab Hath Churaye Koi Qurban Kar Denge JAN Bhi Apni Kuch Dair Tak Sath To Nibhaye Koi