Aisi dosti hamari mai kasti tu savari mai dhanush tu teer mai matar tu panir mai varsha tu badal mai rajma tu chawal mai HOT tu COOL mai aprail tu FOOL

Aisi dosti hamari mai kasti tu savari mai dhanush tu teer mai matar tu panir mai varsha tu badal mai rajma tu chawal mai HOT tu COOL mai aprail tu FOOL