GOLU Oye Tu Ladki Dekh Aaya Kaisi Hai MOLU Rang See Kali Hai Aur Kaan Se Kam Sunti Hai GOLU Zara English Me Kaho MOLU BLACK BERRY Hai

GOLU Oye Tu Ladki Dekh Aaya Kaisi Hai MOLU Rang See Kali Hai Aur Kaan Se Kam Sunti Hai GOLU Zara English Me Kaho MOLU BLACK BERRY Hai