apke sare dukh kast nast ho har pal aap khushiyo me vyast ho dua karte hai hum dil se apka naya saal zabardast ho

apke sare dukh kast nast ho har pal aap khushiyo me vyast ho dua karte hai hum dil se apka naya saal zabardast ho