• is daur me kavi iman na hota agosh me musalman k jo QURAN na hota dunya na samajh pati kavi pyas ki shiddat agr 12mahino me ye RAMAZAN na hota

  • Eid leke ata he dher saare khurhiya Eid mita deta he insaan me durya Eid he KHUDA ka ek nayab tabaruk isi liye kehte he sb HAPPY EID MUBARAK

  • JO SHAQS FAJR KI NAMAZ KE BAAD 41 TIMES YA AZIZU PADHEGA INSHAALLAH DUNIYA AUR AKHIRAT MEIN KISI KA MOHTAJ NA HOGA

  • Rasool saw said I looked into Jannah majority of its people were poor I looked into Jahanam majority of its people were women Bukhari

  • Aur Qayamat yaqeenan aane wali hai is me koi shak nahi aur beshak jo log qabron me hain unko Allah dobara zinda karega

  • NABIePAAK sawe ne farmaya Jis ki 3 betiyan ya 3 behne ho aur wo unke sath acha suluk kare to wo dakhil e jannat hoga Jame Tirmizi

  • Sachchayi Bhalayi ki taraf le jaati hai aur Bhalayi Jannat ki taraf admi baraabar Sach Bolte rehta yahan tak k SIDDIQ ho jata hai Bukhari

  • Mas Ala Sanph snake ne dhas liya aur jaan khatre me padh gayi to ROZA tod de Raddul muhtar J 3 S 403 Darudpak padhle

  • Allah ke pyare Rasool ki pasandida chizen Lauki sirka Zaitoon ka tel khajur shahed Gosht Kharbuza anjeer Halwa Namak Ramzan me zyada use kare ghulamo

  • Prophet SAW said It is not lawful for a Muslim to not speak to his brother Muslim for more than 3 days while meeting